Oprydningsdag april 2019

Den 4. maj var blev den årlige arbejdsdag afholdt, og rigtig mange beboer var mødt op.
Tak til alle fremmødte.