GDPR

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er png-transparent-european-union-council-of-europe-general-data-protection-regulation-european-commission-data-privacy-logo-european-union-area-thumbnail.png

Baggrund:

Hvad er GDPR – link til Datatilsynets beskrivelse

Grundejerforeningen Koustrup Mark har en persondatapolitik, der opfylder gældende lovgivning.

Medlemmerne har ret til at vide, hvilke oplysninger Grundejerforeningen opbevarer og hvordan disse data anvendes. Nedenfor er en gennemgang af foreningens håndtering af persondata.

Hvilke oplysninger opbevarer Grundejerforeningen

Grundejerforeningen bruger kun de oplysninger, som medlemmerne selv har oplyst eller foreningen har modtaget fra en ejendomsmægler.

Medlemskartoteket indeholder følgende data for hvert medlem:

  • Navn(e) som anført i tingbogen
  • Fysiske adresse – folkeregisteradresse 
  • E-mail adresse
  • Markering af om kontingent er betalt for indeværende periode 

Data i medlemskartoteket bruges til:

  • kontingentopkrævning
  • at udsende materiale til medlemmerne (via mail, personligt leveret eller post)

Grundejerforeningen Koustrup Marks kasserer er ansvarlig for grundejerforeningens behandling af persondata.

I forbindelse med revisionens gennemgang af regnskabet kontrolleres at reglerne overholdes.

Sådan behandler Grundejerforeningen persondata

Kun persondata for nuværende grundejere opbevares.

Alle persondata for et medlem slettes i Grundejerforeningen Koustrup Marks medlemskartotek, når der sker/er sket ejerskifte på de enkelte ejendomme.

Medlemmers persondata er ikke tilgængelige for offentligheden. Grundejerforeningen videregiver ikke personoplysninger til andre i markedsføringsøjemed. 

Oplysningerne beskyttes og medlemmerne har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke data, Grundejerforeningen opbevarer.

Hvad skal medlemmerne gøre i forbindelse med vores opbevaring af information?

Det er vigtigt, at man oplyser evt. ændringer i data, f.eks. skift af mailadresse, til kassereren.

Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte Grundejerforeningen på e-mail: koustrupmark@koustrupmark.dk

Denne side er oprettet 1.2.2024.