Opslag

 Kære grundejer

Vi nærmer os arbejdsdagen den 22. april 2023 – hvis du har planer om at deltage så husk venligst, at tilmelding skal ske senest den 19.4!

Skriv en email med din tilmelding til følgende mailadresse: koustrupmark@koustrupmark.dk.

Med venlig hilsen

Koustrup Mark Grundejerforening

Bestyrelsen.

______________________________________________________________________

Kære grundejer.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at generalforsamlingen i 2023 afholdes onsdag, den 22. februar i mødelokalet i Alpi Hallerne.

Vi starter som sidste år med spisning kl. 18.00 og fortsætter med generalforsamling kl. 19.00. Vi udsender indbydelse med yderligere informationer efter Nytår.

Jfr. vedtægternes § 11, stk. 3 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest inden udgangen af den første uge i januar måned.

Det betyder, at forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest søndag, den 8. januar 2023.

Vi har ligeledes fastlagt vores årlige arbejdsdag til lørdag, den 22. april 2023. Der vil også her komme invitation med yderligere information efter Nytår.

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Til slut vil bestyrelsen ønske alle en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytår.

Med venlig hilsen

Koustrup Mark Grundejerforening

Bestyrelsen.

______________________________________________________________________
Nabohjælp
Gå ind på hjemmesiden nabohjælp.dk. 
Her kan du/I finde informationer om ordningen og tilmelde jer.
Snak med din nabo og genbo og aftal, hvad I gør.

Nabohjælp er en effektiv måde at sikre din bolig mod indbrud på. Og jo bedre I organiserer nabohjælpen, des mere effektiv er den. Nabohjælp fungerer endnu bedre, hvis I skaber faste rammer for nabohjælpen. Faktisk viser undersøgelser, at op til hvert 4. indbrud kan undgås med organiseret nabohjælp.

Du bestemmer selv, hvem du vil nabohjælpe med.

Få besked og gode råd, når naboen er bortrejst, og det er tid til at nabohjælpe.

Med det nye Nabohjælp er det nemt for dig og dit netværk at hjælpe hinanden, når en af jer er på ferie. I slipper for besværet med at udveksle nøgler og telefonnumre. Og hvis I er flere om opgaven, skal du måske kun se til naboens hus et par gange i løbet af ferien.