Opslag

11. juni 2024

Kære grundejer

Opstilling af container til afklip fra hække

Som tidligere meddelt bliver der også i år opstillet en container på p-pladsen ved stamvejen.

Containeren bliver stillet op – og kan anvendes fra mandag den 17. juni og frem til mandag den 1. juli, hvor den vil blive afhentet.

Bemærk: opstillingen er rykket en uge frem og dermed er containeren ikke tilgængelig frem til den 7. juli, som tidligere meddelt!

Med venlig hilsen

Koustrup Mark Grundejerforening

Bestyrelsen.


1. Maj 2024

Kære grundejer

Så er vi klar med:

Nyhedsbrev Koustrup Mark maj 2024

God sommer til alle!

Med venlig hilsen

Koustrup Mark Grundejerforening

Bestyrelsen.


26. marts 2024

Kære grundejer

Vi nærmer os så småt årets arbejdsdag på Koustrup Mark den 27.4.2024.

Hvis du har planer om at deltage så bemærk venligst, at tilmelding skal ske senest den 18.4!

Skriv en email med din tilmelding til følgende mailadresse: koustrupmark@koustrupmark.dk.

Husk at skrive antal voksne, børn og husnummer på tilmeldingen!

Med venlig hilsen

Koustrup Mark Grundejerforening

Bestyrelsen.


29. februar 2024

Kære grundejer

Indledningsvis stor tak til alle fremmødte til hyggelig fællesspisning og generalforsamling den 21.2.!

Vi er i bestyrelsen rigtig glade for den store tilslutning.

Som vedtaget på generalforsamlingen fortsætter det årlige kontingent for 2024 på samme niveau som sidste år, nemlig kr. 2.500 pr ejendom.

Kontingentet bedes indbetalt senest den 15. april 2024 ved bankoverførsel til følgende konto:

Bank reg.: 5383

Konto nr.: 0243864

De bedste hilsner

Koustrup Mark Grundejerforening

Bestyrelsen


4. februar 2024

Kære grundejer

Bestyrelsen har i dag runddelt mødeindkaldelse til den kommende generalforsamling den 21.2 i postkasser og udsendt samme via direkte mail. 

Mødeindkaldelse + bilag om regnskab/budget for 2023/2024 er også tilgængelige her:

Koustrup Mark generalforsamling 2024

Koustrup Mark regnskab 2023 og budget 2024

Bemærk venligst:

Tilmelding til spisning fra kl. 18.00 skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 8. februar via mail til koustrupmark@koustrupmark.dk .   

Med venlig hilsen

Koustrup Mark Grundejerforening

Bestyrelsen.


Kære grundejer
Nyhedsbrev, December 2023 (er også runddelt i postkasser og sendt ud via mail):

Nyhedsbrev KM_december 2023

Glædelig jul og godt nytår til alle

Med venlig hilsen

Koustrup Mark Grundejerforening

Bestyrelsen.


Kære grundejer

Vi nærmer os arbejdsdagen den 22. april 2023 – hvis du har planer om at deltage så husk venligst, at tilmelding skal ske senest den 19.4!

Skriv en email med din tilmelding til følgende mailadresse: koustrupmark@koustrupmark.dk.

Med venlig hilsen

Koustrup Mark Grundejerforening

Bestyrelsen.

______________________________________________________________________

Kære grundejer.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at generalforsamlingen i 2023 afholdes onsdag, den 22. februar i mødelokalet i Alpi Hallerne.

Vi starter som sidste år med spisning kl. 18.00 og fortsætter med generalforsamling kl. 19.00. Vi udsender indbydelse med yderligere informationer efter Nytår.

Jfr. vedtægternes § 11, stk. 3 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest inden udgangen af den første uge i januar måned.

Det betyder, at forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest søndag, den 8. januar 2023.

Vi har ligeledes fastlagt vores årlige arbejdsdag til lørdag, den 22. april 2023. Der vil også her komme invitation med yderligere information efter Nytår.

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Til slut vil bestyrelsen ønske alle en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytår.

Med venlig hilsen

Koustrup Mark Grundejerforening

Bestyrelsen.

______________________________________________________________________
 
Nabohjælp
Gå ind på hjemmesiden nabohjælp.dk. 
Her kan du/I finde informationer om ordningen og tilmelde jer.
Snak med din nabo og genbo og aftal, hvad I gør.

Nabohjælp er en effektiv måde at sikre din bolig mod indbrud på. Og jo bedre I organiserer nabohjælpen, des mere effektiv er den. Nabohjælp fungerer endnu bedre, hvis I skaber faste rammer for nabohjælpen. Faktisk viser undersøgelser, at op til hvert 4. indbrud kan undgås med organiseret nabohjælp.

Du bestemmer selv, hvem du vil nabohjælpe med.

Få besked og gode råd, når naboen er bortrejst, og det er tid til at nabohjælpe.

Med det nye Nabohjælp er det nemt for dig og dit netværk at hjælpe hinanden, når en af jer er på ferie. I slipper for besværet med at udveksle nøgler og telefonnumre. Og hvis I er flere om opgaven, skal du måske kun se til naboens hus et par gange i løbet af ferien.